Công ty cổ phần Thiết kế và Đầu tư xây dựng ADCI
 42A / 23 Hồ Ba mẫu, Phường Phương Liên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
  Tel: (84-4) 35720509 - Fax: (84-4) 35720510
  Email: info@adci.vn - Website: http://adci.vn

Gửi Email tới ADCI:
(chú ý: * Yêu cầu phải nhập)
Họ và tên:*
Địa chỉ:*
Điện thoại:*
Email:*
Tiêu đề:*