Công ty cổ phần Thiết kế và Đầu tư Xây dựng ADCI sẵn sàng hợp tác, cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, đầu tư xây dựng một cách chuyên nghiệp và toàn diện.

Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi cho các công trình trong và ngoài nước.

Quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị và nông thôn. Lập chương trình quy hoạch chức năng và không gian.

Thiết kế phương án kiến trúc. Xin giấy phép của các cơ quan chức năng nhà nước và địa phương.Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp. Lập các thông số kĩ thuật. Quy hoạch không gian.Thiết kế nội ngoại thất. Quy hoạch tổng thể nội ngoại thất công trình.

Kỹ thuật móng. Hệ thống phân tích kết cấu và thiết kế. Lập các thông số kỹ thuật.

Hệ thống cấp thoát nước. Hệ thống điều hoà và thông gió. Hệ thống phòng cháy chữa cháy. Hệ thống cấp điện, hệ thống dự phòng, hệ thống an toàn, hệ thống chiếu sáng. Lập các thông số kỹ thuật.

Thẩm tra thiết kế kỹ thuật và bản vẽ thiết kế thi công công trình có vốn đầu tư trong và ngoài nước. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Kiểm định đánh giá chất lượng một bộ phận hoặc toàn bộ công trình. Kiểm định chất lượng công việc, trang trí hoàn thiện trang thiết bị nội thất, cấp điện, cấp nước. Kiểm định chất lượng các thiết bị công nghệ.

Tư vấn về đấu thầu và hợp đồng kinh tế, quản lý Dự án và thiết kế xây lắp công trình, mua sắm thiết bị. Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lập bản cam kết bảo vệ môi trường. Xác định đánh giá nguyên nhân sự cố công trình để lập phương án thiết kế cải tạo nâng cấp công trình.

Giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giám sát lắp đặt thiết bị, công nghệ.

(Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội)