Quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị và nông thôn. Lập chương trình quy hoạch chức năng và không gian.


(Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội)